ហាង

ជីទឹក ដីមាស

ចំណុះ ៥លីត្រ
-13%

70,000

70,000

Add to cart
Buy Now
Compare
Category:

👉ជីទឹកធម្មជាតិ ដីមាស
✅ជួយពន្លឿនការលូតលាស់
✅ប្រើសម្រាប់ត្រាំពូជជួយឲ្យដុះល្អ
✅ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្រៃ
✅ការពារសន្សើមប្រៃ និងភ្លៀងមានជាតិអាស៊ីត។

Customer reviews
0
0 ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Reviews

There are no reviews yet.

Write a customer review

Be the first to review “ជីទឹក ដីមាស”

0
X