ហាង

ជីគ្រាប់ ភ្នំពេជ្រ

ទម្ងន់ ៥០គីឡូក្រាម
-20%

80,000

80,000

Add to cart
Buy Now
Compare

👉ជីគ្រាប់ធម្មជាតិ ភ្នំពេជ្រ
✅ជួយធ្វើឲ្យដីផុសធូរ មានសំណើម
✅ជួយបង្កើន NPK ក្នុងដី បង្កើតជីវៈចម្រុះក្នុងដី
✅ជួយជំរុញការចេញផ្កា ផ្លែ និងកាន់ក្តឹប
✅ជួយបង្កើនទម្ងន់ ពណ៌សម្បុរ រសជាតិឆ្ងាញ់។

Customer reviews
0
0 ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Reviews

There are no reviews yet.

Write a customer review

Be the first to review “ជីគ្រាប់ ភ្នំពេជ្រ”

0
X